Shërbimet
Taksat e mia
 
 
Mikpritja dhe Kultura
Lezha për nga pozicioni gjeografik, kultura qytetare, mikpritja lezhjane njihet si qyteti më i qetë në të gjithë vendin.
Klima
Per vete poziten gjeografike me dalje te gjere ne det dhe te relievit ne pergjithsi te ulet, Lezha ka klime te bute mbizotruese te tipit mesdhetar.
Gjeografia
Lezha shtrihet ne pjesen Veriperendimore te vendit, nga Ultesira e Shkodres ne veri e deri ne Breg te Mates ne jug, nga Malesia Puke-Mirdite ne verilindje e lindje e deri ne detin Adriatik ne perendim.
Historia
Historia e këtij rajoni është e hershme, mbi 2000-vjet përpara lindjes së Krishtit. Lezha, Kurbini dhe Mirdita pjesë përbërëse të këtij qarku mbartin dhe trashëgojnë vlera të rëndësishme historike.
Tarifa e Taksa Vendore

Paketa Fiskale 2013

Për vitin 2013 vazhdon të mbetet në fuqi paketa fiskale e vitit të kaluar, me ndryshime te cilat paqyrohen në vendimet e Këshillit të Bashkisë...
Leje Aktiviteti
A. Çertifikata e transportit mall dhe udhetaresh
B. Dhënia e autorizim për transport udhetaresh, jashte linje
C. Leje për shërbimin me orare të zgjatur apo 24 orësh.
D. Autorizim për shitje karburanti.
Njoftime Tenderi
Te gjitha njoftimet per tender shpallen ne menyre elektronike ne adresen www.app.gov.al
 
Plani Rregullues i Qytetit
Perpjekjet e para per hartimin enje plani rregullues per qytetin e Lezhes jane bere ne vitet 60. Ky plan rregullues i bere ne kushtet e kohes, perfshinte nje zone relativisht te vogel.
Lejet e ndertimit
Me poshte jepet pasqyra e plote te dokumentacionit qe duhet dorezuar prane Seksionit te Urbanistikes per tu pajisur me leje ndertimi.
Leje shfrytezimi
Leja e shfrytezimit te objektit jepet kur plotesohen kerkesat e ligjit Nr. 8402 date 10.09.1998 "Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit " si dhe ligjit Nr. 9200 date 26.02.2004 " Mbi disa shtesa e ndryshime ne ligjin Nr. 8402".
 

Aktivitete

Muze-Memoriali i Vendvarrimit te Skenderbeut eshte nje institucion i rendesishem kulturor i cili ka nje varesi te dyfishte, nga Bashkia e qytetit Lezhe dhe MTKRS-ve te Republikes se Shqiperise. Ai eshte ngritur me 23 Nentor 1981, dhe eshte projektuar dhe ideuar nga "Skulptori i Popullit"...
Në burimet historike të kohës së lashtë përmendet me emrat Lis, Lissos, Lisson dhe ftillëzimi i historisë njerëzore në këtë qytet gjallon që në periudhën historike, epokën e bronxit dhe të hekurit. Materiali arkeologjik i zbuluar në Blinisht, Troshan, Spitën, Kallmet e malësi të Lezhës, flet për...
Sporti elitar në qytetin e Lezhës tashmë po merr një përmasë shumë të gjerë duke e bëre këtë qytet pjesëmarrës në shumë evenimente të rëndësishme si brënda vendit ashtu dhe në kampionatet ballkanike, europiane dhe ato olimpike, duke përfaqësuesar Shqipërinë dhe nderuar klubin e...

Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim   Nr.: 17   Dt.: 28.01.2015
PER MIRATIMIN E DEMEVE TE SHKAKTUARA NGA PERMBYTJET NE DISA BANESA TE QYTETIT TE LEZHES SI REZULTAT I RESHJEVE INTENSIVE TE DATES 18 NENTOR 2014
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim   Nr.: 11   Dt.: 28.01.2015
MBI DHENIEN E NDIHMES EKONOMIKE DHE PAGESES SE P.A.K PER PERIUDHEN 0-31 JANAR 2015
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]  ( 2 komente )
Vendim   Nr.: 12   Dt.: 28.01.2015
PER MIRATIMIN E BURSAVE TE STUDENTEVE TE VITIT TE PARE TE SHKOLLAVE TE LARTA PER VITIN AKADEMIK 2014-2015
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]

Projekt Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim   Nr.: 1017   Dt.: 02.03.2015   Statusi i aktit: Projekt Akt
MBI DHENIEN E NDIHMES EKONOMIKE DHE PAGESES SE P.A.K PER PERIUDHEN 01-28 SHKURT 2015
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim   Nr.: 1016   Dt.: 01.03.2015   Statusi i aktit: Projekt Akt
MBI PRANIMIN E PERSONAVE ME AFTESI TE KUFIZUAR NE INSTITUCIONE REZIDENCIALE, PUBLIKE DHE JOPUBLIKE, TE PERKUJDESJES SHOQERORE
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim   Nr.: n/a   Dt.: 26.01.2015   Statusi i aktit: Projekt Akt
PER MIRATIMIN E BUXHETIT FAKTIK TE BASHKISE LEZHE PER VITIN 2014
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]

Lezha në hartë

 

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
Tel: +355 215 22270 / 22219
Fax: +355 215 22570
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2014 Bashkia Lezhe