Drejtoria e Sherbimeve Publike

MISIONI:

Drejtoria e Shërbimeve Publike ka si objektiv dhe po punon që të realizojë shërbimet publike për komunitetin dhe t’i përmirësojë ato vazhdimisht duke programuar, planifikuar, monitoruar dhe realizuar këto objektiva në interes të komunitetit qytetar, të ndërtojë strategjitë për programimin, planifikimin dhe implementimin e investimeve në veprat publike, të harmonizojë gjithë veprimtarinë e enteve të ndryshme, veprimtaria e të cilave ka të bëjë direkt ose indirekt me shërbimet dhe veprat publike të Lezhës. Aktualisht po punohet në këto drejtime kryesore, si:

  • është në proces zbatimi i projektit për mbledhjen e diferencuar të mbetjeve urbane, janë vendosur kontenieret për mbledhjen e diferencuar të mbetjeve urbane, ndërkohë, në tre pikat kryesore të qytetit, janë vendosur edhe kontenieret nëntokësor; mbetet detyrë e përbashkët e jona, si institucion në bashkëpunim me komunitetin qytetar për të ndërgjegjësuar opinionin publik, mbi garantimin e grumbullimit të diferencuar të këtyre mbetjeve, ashtu sic e kërkon projekti.
  • shërbimi në infrastrukturën rrugore në qytet, është një drejtim tjetër i rëndësishëm për të cilin po tregohet kujdes në rritje; drejtoria e Shërbimeve Publike në bashkëpunim me sektorin përkatës të ndërmarrjes së shërbimeve publike në qytet, po bën kujdes në këtë drejtim, Gjatë dy viteve të fundit është përmirësuar dhe është bërë riasfaltimi i rrugëve në "Shetitoren Gjergj Fishta", në rrugën "Luigj Gurakuqi", dhe rrugën "Kosova"; gjithashtu, është përfunduar rikonstruktimi në bllokut pas hotel "Liss"; Janë kryer investime në përmirësimin e infrastrukturës rrugore pothuajse në të gjitha lagjet e qytetit . Me financim nga buxheti i Bashkisë si dhe nga kredia e marrë janë në proces investimet në bllokun 11.2 ha , në bllokun e bregut të Drinit , pranë qëndrës kulturore të fëmijëve . Gjithashtu janë në proces investimet në lagjen Gurra , në lagjen e spitalit , në lagjen "Nënë Tereza" . Me financimin nga buxheti i Bashkisë dhe buxheti I shtetit është tenderuar dhe sëshpejti do fillojnë punimet në rrugën e re për tek spitali rajonal i Lezhës , gjithashtu janë në proces punimet në rrugën e kalasë e cila do të krijojë mundësi të reja për vizitorët në këtë pikë por edhe për banorët e kësaj lagje .
  • për sektorin e transportit dhe qarkullimin në qytet, është përfunduar studimi për lëvizshmërinë në qytet, janë bërë vijëzimi i të gjitha rrugëve të qytetit dhe është aplikuar një tip tjetër vijëzimi I rrugëve sidomos në shëtitoren kryesore ku janë dyfishuar vendparkimet e mjeteve .
  • me vëmendje të vecantë nga ana e Drejtorisë janë ndjekur investimet në sektorin e arsimit e të kulturës; janë bërë ndërhyrjet e duhura për mirëmbajtje në disa shkolla të qytetit, ndonëse ka akoma probleme; është e rëndësishme të bashkëpunohet më mirë me shkollat, me nxënësit, me të rinj e të reja, me mësuesit për mirëmbajtjen e ambjenteve, sepse, ka jo pak raste që sapo vihen paisje të reja ose bëhet riparimi i tyre, ato dëmtohen; është investuar në Pallatin e Kulturës, në Qëndrën Kulturore të Fëmijëve dhe do të ndërhyhet këto ditë edhe në ambjentet për rreth Memorialit të vendvarrimit të Heroit tonë Kombëtar "Gjergj Kastrioti, Skënderbeu".
  • strehimi, si cështje mjaft e rëndësishme është objekt dhe preokupacion i Drejtorisë së Shërbimeve Publike; është punuar për sistemimin e anës ligjore dhe dokumentare; janë të evidentuara deri tani rreth 500 kërkesa për strehim; po punojmë sëbashku me Entin Kombëtar të Banesave për të gjetur rrugën e zgjidhjes për të ndërtuar banesa për të pastrehët.
  • emergjencat civile, marrin kujdesin dhe vlerësimin e drejtorisë, qoftë për masat parambrojtëse dhe për ndërhyrje rast pas rasti; janë bërë disa ndërhyrje nga ana jonë, si në lagjen "Nënë Tereza", në lagjen "Gurra" dhe në lagja " Beselidhja".
  • gjelbërimi dhe ndricimi janë sektorë me përparësi për Drejtorinë e Shërbimeve Publike; aktualisht po punojmë si për mirëmbajtjen e ndricimit egzistues por edhe për shtrirjen e tij në periferi të qytetit; është bërë një studim i vecantë dhe po ecim hap pas hapi në realizimin e tij; efektive, duke filluar me rrugën "Luigj Gurakuqi", me qëndrën e qytetit dhe disa blloqe banimi; Drejtoria e Shërbimeve po punon për të vënë në jetë objektivat e saj për një shërbim sa më efektiv ndaj komunitetit qytetar.

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe