Enver Hafizi

Zv/kryetar: Enver HAFIZI

Kontakt: zvkryetari@lezha.gov.al, ehafizi@outlook.com

ARSIMI:

1980-1986: Fakulteti i Inxhinierise Mekanike, Universiteti i Tiranes

EKSPERIENCE PUNE:

Gusht 2015 e ne vazhdim : Zv/kryetar i Bashkise Lezhe.
1994-1995: Administrator i Shoqerise Ndertuese "Progres" Shpk
1991-1993: Kryeinxhiner ne fabriken e tullave.
1989-1991: Kryeinxhiner ne Ndermarrjen e Grumbullimit Lezhe
1986-1989: Inspektor i Mekanikes Bujqesore te Rrethit Lezhe
1980-1986: Arsimtar në shkollën 8-vjeçare "Gjergj Kastrioti", Lezhë

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe