Ide dhe projekte

Me ndryshimin e sistemit politik ne shqiperi dhe me transormimin e sistemit ekonomik nga nje sistem i centralizuar ne nje sistem te tregut te lire si dhe hapjen e ekonomise dhe burimeve shqiptare ndaj tregjeve boterore e vecanerisht atyre evropiane, komunitetet, e sidomos ai i biznesit si dhe...
Bashkia e Lezhes ne vijim te punes per permiresimin e performances te qytetit, ne perputhje me strategjine e zhvillimit afatmesem ka porositur dhe jane hartuar disa projekte ne fushen e arkeologjise e te historise,si vijon...

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe