Inspektori i transportit

Transporti Urban
Detyrat e Specialistit te Transportit

a). Kontrollon zbatimin e dispozitave ligjore e te akteve tjera ne fushen e transportit.

b). Harton strategji per permiresimin e sistemit te transportit publik dhe ndjek zbatimin e tyre.


Në zbatim të ligjit nr. 8308, datë 18.03.19981998, “Për transportet rrugore”, i ndryshuar me ligjin nr. 10/2016; V.K.M-në nr. 325 datë 19.03.2008; udhëzimin e M.T.I.-së, nr.15 datë 24.07.2007, i ndryshuar me udhëzimin nr. 5627, datë 18.11.2016; janë dhënë këto liçensa për linjat rrethqytetëse, në transporti e udhtarëve brenda vendit:

1. Për linjën Lezhë – Shëngjin, është liçensuar subjekti “Klidi 001”
2. Për linjën Shëngjin - Lezhë, është liçensuar subjekti “Lezha Travel”
3. Për linjën Lezhë – Blinisht, është liçensuar subjekti “Artan Skandaj”
4. Për linjën Lezhë – Kallmet, është liçensuar subjekti “Fredi Gega”
5. Për linjën Lezhë – Dajç, është liçensuar subjekti “Gjon Paloci”
6. Për linjën Lezhë – Zejmen – Pllanë, është liçensuar subjekti “Pal Paci”
7. Për linjën Lezhë – Gjadër, është liçensuar subjekti “Aleksander Preka”
8. Për linjën Lezhë – Balldre – Torovicë, është liçensuar subjekti “Lezha Travel”
9. Për linjën Lezhë – Ungrej , është liçensuar subjekti “Gjoni sh.p.k.”
10. Për linjën Lezhë – Shënkollë - Tale, është liçensuar subjekti “Shënkolli Travel”
11. Për linjën Lezhë – Barbullojë, është liçensuar subjekti “Fred Prenga”

Oraret e linjave
1.      Për linjën Lezhë – Shëngjin, nga ora 06:00 - 20:00 , çdo orë; kthimi nga Shëngjini, nga ora 06:30 – 20:30; çdo orë.
2.      Për linjën Shëngjin - Lezhë, nga ora 06:30 – 20:30 , çdo orë ; kthimi nga Lezha, nga ora 06:30 – 20:30; çdo orë.
3.      Për linjën Lezhë – Blinisht, ora: 07:20 , 08:00 , 09:00 , 10:30 , 11:00 , 11:30 , 13:30 ; 14:30 dhe 16:00, kthimi nga Blinishti, ora: 06:30; 07:30; 07:45; 08:00; 10:00; 11:00; 13:45; 14:30 dhe 15:30
4.      Për linjën Lezhë – Kallmet, nga ora 06:00 - 20:00 , çdo orë; kthimi nga Kallmeti, nga ora 05:00 – 19:00; çdo orë.
5.      Për linjën Lezhë – Dajç, ora: 07:20 , 08:30 , 09:30 , 11:15 , 12:00 , 13:00 , 14:00 dhe 16:30; kthimi nga Dajçi, ora: 06:00; 07:00; 0830; 10:00; 12:00; 13:45; 15:00 dhe 17:30
6.      Për linjën Lezhë – Zejmen - Pllanë, nga ora 06:00 - 20:00 , çdo orë; kthimi nga Zejmeni (Pllana), nga ora 05:00 – 19:00; çdo orë.
7.      Për linjën Lezhë – Gjadër, nga ora 06:00 - 18:00 , çdo orë; kthimi nga Gjadri, nga ora 05:00 – 19:00; çdo orë.
8.      Për linjën Lezhë – Balldre - Torovicë, nga ora 06:00 - 18:00 , çdo gjysëm ore; kthimi nga Torovica, nga ora 05:30 – 17:30; çdo orë.
9.      Për linjën Lezhë – Ungrej, ora: 06:00 , 07:00 , 08:00 , 12:00 , 13:00,15:00 dhe 16:00; kthimi nga Ungrej, ora: 05:30; 07:00; 09:00; 11:00; 12:00; 13:30 dhe 15:00
10.  Për linjën Lezhë – Shënkollë - Tale,  nga ora 06:00 - 20:00 ; çdo gjysëm ore; kthimi nga Shënkolli (Talja), nga ora 06:30 – 20:30; çdo gjysëm ore.
11.  Për linjën Lezhë – Barbullojë, nga ora 06:00 - 18:00 ; çdo gjysëm ore; kthimi nga Barbulloja, nga ora 06:30 – 18:30; çdo gjysëm ore.

Për linjat ndërqytetëse jane licensuar subjektet “Linda 80”, “Lezha Travel” dhe “Keivi Tours”.
STACIONET E LINJAVE TË TRANSPORTIT TË UDHËTARËVE, janë si më poshtë:
1. Në anë të rrugës nacionale Lezhë-Shkodër, sa kalon rotondon pranë Urës së Mikpritjes së Lezhës, në përfundim të vendqëndrimit të taksive 8+1; do të jenë stacionet e linjave, sipas rradhës së mëposhtme:
- Stacioni i linjave Lezhë-Pukë dhe Lezhë-Fushë Arrës
- Stacioni i linjës Lezhë-Shkodër
- Stacioni i linjave Lezhë-Blinisht dhe Lezhë-Dajç
- Stacioni i linjës Lezhë-Gjadër
- Stacioni i linjës Lezhë-Balldre-Torovicë
- Stacioni i linjës Lezhë-Velipojë
2. Në sheshin poshtë lokal “Panorama”, tek  rotondo pranë Urës së Mikpritjes së Lezhës, do të jetë stacioni i linjës Lezhë-Shëngjin dhe stacioni i kthimit për linjën Shëngjin-Lezhë. Në anën tjetër stacionet e linjave Lezhë-Tiranë dhe Lezhë-Durrës.
3. Në fillim të rrugës së Kallmetit, pranë pallatit të oficerave, do të jetë stacioni i linjës Lezhë-Kallmet.
4. Në rrugën “Frang Bardhi”, përballë memorialit të vend-varrimit të Heroit Kombëtar, do të jetë stacioni i linjave Lezhë-Ungrej dhe Lezhë-Vau i Dejës.
5. Pranë Urës së Cenit, do të jetë stacioni i linjës Lezhë-Shënkollë.
6. Në rrugën “Vëllezërit Coku”, përtej qendrës tregtare “ NET-CENTER”, do të jetë stacioni i linjës Lezhë-Barbullojë.
7. Në rrugën e Shtrausit, pranë urës së Cenit, do të jenë stacionet e linjave Lezhë-Laç, Lezhë-Peshkopi dhe Lezhë-Kukës.
8. Poshtë gurrave, përballë karburant “Elda”; do të jenë stacionet e linjave Lezhë-Rrëshen dhe Lezhë-Zejmen.

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe