Curriculium Vitae

Të dhëna të përgjithshme

Emri Arjan

Mbimeri Barbullushi

Datelindja 5 Maj 1968

Vendlindja Lezhë

Vendbanimi Lezhë

Gjendja Civile I martuar, (2 fëmijë)

Kontakt:

email: taksat@lezha.gov.al

Tel: 00355692035140


Arsimimi

1992 Diplomuar ne Fakultetin Ekonomik, Dega Financë, Univerisiteti i Tiranës.


Eksperienca Profesionale

18-22 nëntor 2002 “Plani i veprimit për një qeverisje të mirë urbane”, Durrës IHS & Co-Plan

3-7 mars 2003 Planifikimi startegjik, Plani i veprimit për një qeverisje të mirë urbane,

Sarandë IHS, Co-Plan, Shoqata e Bashkive

29.08-6 gusht 2003 “Administrimi i taksave lokale”, Krakow, Poloni, Usaid & World Learning

21-23 tetor 2004 Menaxhimi i taksave vendore, Shoqata e Bashkive, financuar nga Ambasada

Hollandeze, Budapest, Hungari.

20-24 dhjetor 2004 “Buxhetimi me pjesëmarrje”, Instituti i Financave Publike, Private, Tirane.

20 mars 2005 Dëshmi, Praktikat me te mira të menaxhimit të taksave vendore, Këshilli i

Europës, Tiranë.

16-17 Qershor 2005 “Mbledhja e taksave vendore”, ITAP, Tirane

26-27 tetor 2006 “Procedurat e buxhetitmit”, ITAP, Tiranë.

4-13 dhjetor 2006 “Programi i zhvillimit funksional”, ITAP, Tiranë.

13-22 qershor 2008 Menaxhimi i taksave prage, çeki


Eksperienca në punë

1992-1993 Inspektor, Dega e Policisë Financiare, Lezhë

1993-1994 Kryetar, Dega e Policisë Financiare, Lezhë

1994-1995 Kryetar i Degës Auditit, Telekom, Lezhë

1995-2001 Drejtor Ekzekutiv, Subjekti Juridik, Dental Shpk, Shëngjin, Lezhë

2001-2006 Drejtor, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave vendore, Bashkia Lezhë

2007-2013 Zv/Kryetar, Bashkia Lezhë.

2014-11.2017 Drejtor Rajonal, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Lezhe

11.2017- 04.2018 Administrator, Prince Adriatic Resort Shpk, Shëngjin, Lezhë.

04.2018 -08.2019 Drejtor, Departamenti Marketingut & Prokurimeve, Junik Shpk, Lezhë.

08.2019 -10.2019 Këshilltar për Ekonominë, Kabineti Kryetarit, Bashkia Lezhë

10.2019 e në vijim Drejtor, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë

Gjuhë të huaja

  • Njohje e gjuhës Angleze dhe Italiane


Njohuri kompjuterike

  • Microsoft office, access, excel, word, outlook, power point.

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe