Leje Aktiviteti

A.Çertifikata e transportit mall dhe udhetaresh:

  1. Taksa e qarkullimit të mjetit
  2. Leja e qarkullimit
  3. Siguracioni i makinës
  4. Kontrolli teknik i mjetit

Të gjitha këto dokumente duhen të fotokopjuara.

B. Dhënia e autorizim për transport udhetaresh, jashte linje

  • Kërkesë me shkrim në Sekretarinë e Bashkisë

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe