MUNDËSI PUNËSIMI në Projektin: Rrjeti Rinor Lezhë – LYONET

Përshkrimi i detyrave:

Ekperti do të angazhohet me kontratë shëbimi në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive të

mëposhtme në një trajnim 3 ditor brenda periudhes 20-25 Prill 2019 për tëmat:

* E drejta e informimit

* Emigracioni i parregullt dhe programi Erasmus+

* Programet e kulturës dhe punësimit

Trajnimi synon orientimin dhe këshillimin e duhur për mundësitë e reja të përfshirjes sociale dhe punësimit të të rinjve dhe do të realizohet përmes trajnimeve dhe njohjes së tyre me programet e BE-së për arsimin, kulturën dhe punësimin. Trajnimi do të përmbajë po ashtu informacion për funksionimin e qeverisjes vendore dhe ligjit Nr. 119/2014 për të drejtën e informimit, me qëllim inkurajimin e të rinjve për t’u angazhuar drejt demokracisë vendore.

Kliko per materialin e plotë

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe