Mundësi punësimi : 1 Ekspertë i zhvillimit bujqësor (shtyrje afati deri me daten 13.11.2019)

Mundësi punësimi : 1 Ekspertë i zhvillimit bujqësor (shtyrje afati deri me daten 13.11.2019)

Eksperti 1. Hartimi dhe dizenjimi i një pakete trajnimi për sa i përket zhvillimit bujqësor në zonën e Lezhës.

Titulli i projektit : “Fshatrat Sipërmarrës”

Përshkrim i shkurtër i projektit:

Shoqata Rajonale e Pyjeve dhe Kullotave Komunale Qarku Lezhë është duke zbatuar projektin: “Fshatrat Sipërmarrës” në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), që financohet nga Bashkimi Evropian (BE)  dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), si dhe bashkëfinancohet nga Bashkia Lezhë.

Kliko per informacionin e plote

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe