Njësitë Administrative

Bashkia Lezhe pas Reformes Administrativo - Territoriale të vitit 2015 përbëhet nga qyteti i Lezhës dhe 9 Njesi Administrative.

Njesitë Administrative janë:

  1. Njesia Balldre,
  2. Njesia Blinisht,
  3. Njesia Dajç,  
  4. Njesia Kallmet,
  5. Njesia Kolsh,
  6. Njesia Shenkoll,
  7. Njesia Shengjin,
  8. Njesia Ungrej,
  9. Njesia Zejmen.

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe