Projekt Vendime

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 49 akte  Faqe  prej 5  akte ne faqe  
 Vendim   Nr.: 12775   Dt.: 06.11.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per miratimin e listes paraprake te pronave te paluajtshme qe kerkohet te transferohet ne pronesi te Njese Administrative Zejmen, Bashkia Lezhe, nga faqa e inventareve ne fazen paraprake duke u bazuar ne VKM-ne nr.8 date 07.01.2009
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 12774   Dt.: 06.11.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per miratimin e listes paraprake te pronave te paluajtshme qe kerkohet te transferohet ne pronesi te Njesise Administrative Blinisht, Bashkia Lezhe
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 12374   Dt.: 29.10.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Miratimin e Nivelit te Taksave dhe Tarifave Vendore, Lehtesirat Fiskale, Strukturat e Vjeljes se tyre dhe ato te Vendosjes se Penaliteteve ndaj kundravajtesve
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 2494   Dt.: 18.03.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per perdorimin e Fondit te Kushtezuar per Bllok Ndihmen Ekonomike deri ne 6% per Vitin 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 2493   Dt.: 18.03.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per perdorimin e Fondit te Kushtezuar per Bllok-Ndihmen Ekonomike deri ne 6% per Periudhen 01-28 Shkurt 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 1936   Dt.: 26.02.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per miratimin e Perfaqesueseve te njesive Baze te Qeverisjes Vendore ne Bordet e Institucioneve Arsimore Private
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 596   Dt.: 22.01.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per disa shtesa ne Buxhetin e Bashkise Lezhe per vitin 2019, rishperndarja e fondeve te trasheguara nga viti 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: n/a   Dt.: 21.01.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Për Miratimin e Buxhetit për vitin 2019, dhe të Programit Buxhetor Afatmesëm 2019-2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 11225   Dt.: 26.11.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per Nivelin e Taksave dhe Tarifave Vendore
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 8170   Dt.: 17.09.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per dhenien e kompensimit te energjise elektrike per ndihmen ekonomike per periudhen 01-31 gusht 2018 dhe pagesen P.A.K per periudhen 01-30 Shtator 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 49 akte  Faqe  prej 5  akte ne faqe  

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe