Projekt Vendime

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 53 akte  Faqe  prej 6  akte ne faqe  
 Vendim   Nr.: 13582   Dt.: 21.11.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per nje ndryshim ne Buxhetin e Bashkise Lezhe per vitin 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 13378   Dt.: 19.11.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per miratimin e nivelit te pagave te administrates se bashkise, te njesive administrative, te insitucioneve te varesise, te punonjesve te njesive mbeshtetese, te mases se shperlimit mujor te keshilltareve dhe te kryetareve te fshatrave per vitin 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 13446   Dt.: 19.11.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per perdorimin e fondit te Kushtezuar per Bllok-Ndihmen Ekonomike deri ne 6% per periudhen 01-31 Tetor 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 13033   Dt.: 12.11.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Për një ndryshim në Buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 12774   Dt.: 06.11.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per miratimin e listes paraprake te pronave te paluajtshme qe kerkohet te transferohet ne pronesi te Njesise Administrative Blinisht, Bashkia Lezhe
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 12775   Dt.: 06.11.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per miratimin e listes paraprake te pronave te paluajtshme qe kerkohet te transferohet ne pronesi te Njese Administrative Zejmen, Bashkia Lezhe, nga faqa e inventareve ne fazen paraprake duke u bazuar ne VKM-ne nr.8 date 07.01.2009
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 12374   Dt.: 29.10.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Miratimin e Nivelit te Taksave dhe Tarifave Vendore, Lehtesirat Fiskale, Strukturat e Vjeljes se tyre dhe ato te Vendosjes se Penaliteteve ndaj kundravajtesve
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 2494   Dt.: 18.03.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per perdorimin e Fondit te Kushtezuar per Bllok Ndihmen Ekonomike deri ne 6% per Vitin 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 2493   Dt.: 18.03.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per perdorimin e Fondit te Kushtezuar per Bllok-Ndihmen Ekonomike deri ne 6% per Periudhen 01-28 Shkurt 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 1936   Dt.: 26.02.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per miratimin e Perfaqesueseve te njesive Baze te Qeverisjes Vendore ne Bordet e Institucioneve Arsimore Private
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 53 akte  Faqe  prej 6  akte ne faqe  

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe