Publikime

RAPORTI I PERFORMANCËS 2019
Buxheti 2018 dhe PBA 2018-2020
Strategjia e zhvillimit te territorit e Bashkise Lezhe
Buxheti 2017 dhe PBA 2017-2019
Botim i Drejtorisë së Bujqësisë, Pyjeve dhe Zhvillimit Rural, Bashkia Lezhe
Plani i Menaxhimit te Mbetjeve Lezhe 2017-2021 Final Draft 10-12-16
Botim i Drejtorisë së Bujqësisë, Pyjeve dhe Zhvillimit Rural, Bashkia Lezhe
Prezantimi nga Bashkia e Lezhe e "Arritjeve 2016"
Botim i Drejtorisë së Bujqësisë, Pyjeve dhe Zhvillimit Rural, Bashkia Lezhe
Botim i Drejtorisë së Bujqësisë, Pyjeve dhe Zhvillimit Rural, Bashkia Lezhe
Botim i Drejtorisë së Bujqësisë, Pyjeve dhe Zhvillimit Rural, Bashkia Lezhe
Botim i Drejtorisë së Bujqësisë, Pyjeve dhe Zhvillimit Rural, Bashkia Lezhe
Botim i Drejtorisë së Bujqësisë, Pyjeve dhe Zhvillimit Rural, Bashkia Lezhe
Botim i Drejtorisë së Bujqësisë, Pyjeve dhe Zhvillimit Rural, Bashkia Lezhe
Lezha-Profili ekonomik 2006, Lezha-Profili ekonomik 2007, Lezha-Profili ekonomik 2008

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe