Sherbimi funeral

Dispozita te pergjithshme jep ligji nr 9220 date 15.04.2004 "Per sherbimin publik te varrimit" dhe VKM nr.473 date 03.10.1994. Ky sherbim realizohet me sipermarrje nga Firma Floral shpk, fitues i tenderit dhe i kontraktuar per nje periudhe 5-vjecare. Fondi i vene ne dispozicion eshte 1.434.000 leke. Kjo firme realizon me kete fond mirembatjen e siperfaqeve te varrezave publike dhe atyre te Deshmoreve te Atdheut.

Zerat e punimeve te kryera ne nje vit nga ky sherbim jane :

  • Sherbime ne siperfaqe te luleve dekorative - 200 m2;
  • Sherbime ne gardhet e gjelberuara - 370 ml;
  • Sherbime ne drure dekorative - 171 cope;
  • Sherbime ne shkurret dekorative - 143 cope;
  • Sherbime ne rruge e sheshe;

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe