Vendime te Keshillit Bashkiak

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 372 akte  Faqe  prej 38  akte ne faqe  
 Vendim   Nr.: 35   Dt.: 19.09.2019
Per heqjen e mandatit te anëtarit të Këshillit te Bashkise Lezhe znj. Flora Margjonaj
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 34   Dt.: 19.09.2019
Per heqjen e mandatit te anëtarit të Këshillit te Bashkise Lezhe znj. Dorina Gjini
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 33   Dt.: 19.09.2019
Per komisionimin e të miturës I. D. pranë qendrës rezidenciale Rozalba.
 [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 32   Dt.: 19.09.2019
Per perdorimin e fondit te kushtezuar per bllok-ndihmen ekonomike deri ne 6% per periudhen 01-31 Gusht 2019 , si dhe pagesen e aftesise se kufizuar per periudhen 01-30 Shtator 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 31   Dt.: 19.09.2019
Per miratimin e kërkesës së Bashkisë Lezhë së bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor për akordimin e ndihmes financiare për dëmin e shkaktuar nga djegia e banesës të shtetases Znj.A. Gj. , banore në lagjen Varosh, Bashkia Lezhe.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 30   Dt.: 19.09.2019
Per Miratimin e kërkesës së Bashkisë Lezhë së bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor për akordimin e ndihmes financiare për dëmin e shkaktuar nga djegia e banesës të shtetasit P. G. , banor në fshatin Dajç, Njësia Administrative Dajç, Bashkia Lezhe
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 29   Dt.: 19.09.2019
Për një ndryshim në vendimin e këshillit të bashkisë Lezhë, nr. 7 datë 28.01.2019 Për miratimin e buxhetit për vitin 2019,dhe të programit buxhetor afatmesëm 2019- 2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 28   Dt.: 19.09.2019
Për miratimin e anëtarësisë në Shoqatën për Autonomi Vendore
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 27   Dt.: 19.09.2019
Per përdorim fondi rezervë , për dhënje ndihme financiare
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 26   Dt.: 19.09.2019
Per zgjedhjen e anëtarit që do të përfaqësojë këshillin bashkiak Lezhe në Këshillin e Qarkut Lezhe te z. Rigers Nicaj ne vend te znj. Gentiana Nicaj
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 372 akte  Faqe  prej 38  akte ne faqe  

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe