Vendime te Keshillit Bashkiak

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 331 akte  Faqe  prej 34  akte ne faqe  
 Vendim   Nr.: 49   Dt.: 29.03.2019
Për një shtesë në vendimin e Këshillit bashkiak Nr.5 datë 28.01.2019 Për miratimin e nivelit te taksave dhe tarifave vendore për vitin 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 46   Dt.: 29.03.2019
Për miratimin e tavaneve pergatitore të shpenzimeve dhe të parashikimeve afatmesme të të ardhurave për PBA-në 2020-2022 të Bashkisë Lezhë
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 45   Dt.: 29.03.2019
Për miratimin e buxhetit faktik për vitin 2018 të bashkisë Lezhë
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 44   Dt.: 29.03.2019
Për miratimin e planit vendor të veprimit për menaxhimin e zhurmave
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 43   Dt.: 29.03.2019
Për miratimin e planit social në bashkinë Lezhë
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 34   Dt.: 29.03.2019
Për perdorimin e fondit të kushtëzuar per bllok-ndihmen ekonomike deri ne 6 % per periudhen 01-28 shkurt 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 33   Dt.: 29.03.2019
Për perdorimin e fondit të kushtëzuar per bllok-ndihmen ekonomike deri ne 6 % për vitin 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 31   Dt.: 29.03.2019
Për miratimin e prokurimit me vlerë të plotë te investimeve te parashikuara për vitin 2019 dhe PBA së 2019-2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 30   Dt.: 29.03.2019
Per propozim per dhenien e ndihmes ekonomike per periudhen 01-31.03.2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 2494   Dt.: 18.03.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per perdorimin e Fondit te Kushtezuar per Bllok Ndihmen Ekonomike deri ne 6% per Vitin 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 331 akte  Faqe  prej 34  akte ne faqe  

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe