Vendime te Keshillit Bashkiak

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 546 akte  Faqe  prej 55  akte ne faqe  
 Vendim   Nr.: 113   Dt.: 26.08.2020
PER MIRATIMIN E LAGJEVE NE FSHATRA, ZGJEDHJEN E ANETAREVE TE KRYESISE DHE TE KRYETAREVE TE FSHATRAVE NE BASHKINE LEZHE
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 105   Dt.: 10.07.2020
Per disa shtesa dhe ndryshime ne VKB nr. 46 Date 13.11.2019 Per miratimin e nivelit te taksave dhe tarifave vendore , lehtesirat fiskale, strukturat e vjeljes se tyre dhe ato te vendosjes se penaliteteve ndaj kundravajtesve.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 104   Dt.: 10.07.2020
Per miratimin e listave te perfituesve per grante rikonstruksioni per shtepite individuale dhe banesa ne ndertesa Pallate me shkalle demtimi DS1, DS2, DS3
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 103   Dt.: 06.07.2020
Për një shtesë në Vendimin e Këshillit të Bashkisë Lezhë nr 125, datë 26.12.2019 Për miratimin e Buxhetit për vitin 2020 dhe të Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 102   Dt.: 30.06.2020
Për disa shtesa dhe ndryshime në VKB nr. 46, datë 13.11.2019 Për miratimin e nivelit të taksave dhe tarifave vendore, lehtësirat fiskale, strukturat e vjeljes së tyre dhe ato të vendosjes së penaliteteve ndaj kundravajtësve.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 101   Dt.: 30.06.2020
Për miratimin e listave të përfituesve për grante rikonstruksioni për shtëpitë individuale dhe banesa në ndërtesa (pallate) me shkallë dëmtimi DS1, DS2, DS3.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 83   Dt.: 26.06.2020
Per perdorimin e fondit te kontigjences per mbulimin e shpenzimeve te parashikuara ne buxhetin e vitit 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 100   Dt.: 25.06.2020
Per miratimin e kalimit te tokes bujqesore nga perdorimi ne pronesi te perfituesve.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 99   Dt.: 25.06.2020
Per miratimin e kalimit te tokes bujqesore nga perdorimi ne pronesi te perfituesve.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 98   Dt.: 25.06.2020
Per miratimin e kalimit te tokes bujqesore nga perdorimi ne pronesi te perfituesit
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 546 akte  Faqe  prej 55  akte ne faqe  

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe