Vendime te Keshillit Bashkiak

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 657 akte  Faqe  prej 66  akte ne faqe  
 Vendim   Nr.: 23   Dt.: 16.02.2021
PER HEQJEN E MANDATIT TE ANETARIT TE KESHILLIT TE BASHKISE LEZHE Z.FRROK PJETRI
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 22   Dt.: 16.02.2021
PER PERDORIMIN E FONDIT TE KONTIGJENCES, PER MBULIMIN E SHPENZIMEVE TE PAPARASHIKUARA NE BUXHETIN E VITIT 2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 21   Dt.: 16.02.2021
" PER NDERTIMIN E MONUMENTIT PERKUJTIMOR NE NDERIM TE DOM GJON GAZULLI DHE DOM NIKOLL GAZULLI, SI DHE CAKTIMIN E DATES 5 MARS SI DITE PERKUJTIMI DHE NDERIMI "
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 20   Dt.: 16.02.2021
" PER PERCAKTIMIN E STRUKTURES SE BANIMIT DHE MASES SE PERFITITMIT NE VLERE MONETARE PER SUBJEKTET PERFITUESE TE GRANTIT TE RINDERTIMIT TE CILET KANE ZGJEDHUR QE NDERTIMIN E BANESAVE TA BEJNE VETE "
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 19   Dt.: 04.02.2021
PER NJE SHTESE E NDYSHIM NE BUXHETIN E BASHKISE LEZHE PER VITITN 2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 18   Dt.: 04.02.2021
" PER PERCAKTIMIN E VLERAVE PER PERFITUESIT E GRANTIT TE RINDERTIMIT, BANESAT E TE CILEVE JANE KLASIFIKUAR NGA AKTEKSPERTIZAT E THELLUARA TE INSTITUTIT TE NDERTIMIT ME NIVEL DEMESH DS4 DHE DS5 DHE DUHET TE RINDERTOHEN NGA E PARA
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 17   Dt.: 03.02.2021
" PER MIRATIMIN E LISTES SE SUBJEKTEVE PERFITUESE PER GRANTE RINDERTIMI PER SHTEPITE INDIVIDUALE DHE BANESA NE NDERTESA (PALLATE ) ME SHKALLE DEMTIMI DS4 DHE DS5 SIPAS ANALIZAVE TE THELLUARA TE INSTITUTIT TE NDERTIMIT NE BASHKINE LEZHE "
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 16   Dt.: 03.02.2021
" PER MIRATIMIN E DOKUMENTIT TE RISHIKIMIT TE PLANIT TE DETYRUAR VENDOR PDyV, ZRZH " 1 LEZHE ", BASHKIA LEZHE "
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 15   Dt.: 27.01.2021
PER MIRATIMIN E ZGJEDHJEVE TE ANETAREVE TE KRYESISE DHE TE KRYETAREVE TE FSHATRAVE ME NJESINE ADMINISTRATIVE BALLDRE
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 14   Dt.: 27.01.2021
PER MIRATIMIN E ZGJEDHJEVE TE ANETAREVE TE KRYESISE DHE TE KRYETAREVE TE FSHATRAVE ME NJESINE ADMINISTRATIVE DAJC
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 657 akte  Faqe  prej 66  akte ne faqe  

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe