Vendime te Keshillit Bashkiak

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 298 akte  Faqe  prej 30  akte ne faqe  
 Vendim   Nr.: 596   Dt.: 22.01.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per disa shtesa ne Buxhetin e Bashkise Lezhe per vitin 2019, rishperndarja e fondeve te trasheguara nga viti 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: n/a   Dt.: 21.01.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Për Miratimin e Buxhetit për vitin 2019, dhe të Programit Buxhetor Afatmesëm 2019-2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 11225   Dt.: 26.11.2018   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per Nivelin e Taksave dhe Tarifave Vendore
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 135   Dt.: 26.11.2018
Per Dhenie Titulli "Mirenjohje e Lezhes" Restorant Mrizi i Zanave Agroturizem
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 133   Dt.: 26.11.2018
Per perfundimin e procedurave te privatizimit te banesave, te cilat kane mbetur pa u regjistruar ne ZVRPP
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 132   Dt.: 26.11.2018
Per miratimin e Planit model te Transparences per Bashkine e Lezhes
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 131   Dt.: 26.11.2018
Per perdorim fondi rezerve, per dhenie ndihme financiare
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 130   Dt.: 26.11.2018
Per miratimin dhe Vendimin e Keshillit vendor per Sigurine Publike dhe miratimin e rregullores se tij "Per perberjen, detyrat pergjegjesite dhe menyren e funksionimit te Keshillit Vendor per sigurine publike"
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 129   Dt.: 26.11.2018
Per miratimin e kerkeses se Bashkise Lezhe se bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor per akordimin e ndihmes financiare per demin e shkaktuar nga djegia e baneses se shtetasit E.F fshati Rrile, Nj.A Shekoll Bashkia Lezhe
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 128   Dt.: 26.11.2018
Per perdorimin e Fondit te Kushtezuar per Bllok Ndihmen Ekonomike deri ne 6% per periudhen 01-31 Tetor 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 298 akte  Faqe  prej 30  akte ne faqe  

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe