Vendime te Keshillit Bashkiak

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 462 akte  Faqe  prej 47  akte ne faqe  
 Vendim   Nr.: 120   Dt.: 16.12.2019
Per perdorimin e fondit te kushtezuar per bllok ndihmen ekonomike deri ne 6% per periudhen 01-31 dhjetor 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 119   Dt.: 16.12.2019
Per perdorimin e fondit te kushtezuar per bllok-ndihmen ekonomike deri ne 6 % per periudhen 01-30 Nentor 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 118   Dt.: 16.12.2019
Per miratimin e pageses se qirase sipas vleres se tregut te lire, per familjet e evakuuara nga banesat e tyre te demtuara nga termeti i dates 26 nentor 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 117   Dt.: 11.12.2019
Per nje ndryshim ne vendimin nr. 44, fate 11.10.2019 "Per Miratimin e Anetareve te Komisioneve te perhershme te Keshillit te Bashkise Lezhe
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 116   Dt.: 11.12.2019
Per perdorim fondi rezerve, per dhenie ndihme financiare
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 115   Dt.: 11.12.2019
Per nje ndryshim ne Buxhetin e Bashkise Lezhe per vitin 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 114   Dt.: 11.12.2019
Per nje ndryshim ne Buxhetin e Bashkise Lezhe per vitin 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 113   Dt.: 11.12.2019
Per miratimin e nivelit te pagave te administrates se bashkise, te njesive administrative, te insitucioneve te varesise, te punonjesve te njesive mbeshtetese, te mases se shperlimit mujor te keshilltareve dhe te kryetareve te fshatrave per vitin 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 112   Dt.: 11.12.2019
PER NJE NDRYSHIM TE VENDIMIT NR. 111 DATE 06.12.2019 "PER MIRATIMIN E PAGESES SE PLOTE TE QIRASE SIPAS VLERES SE TREGUT PER FAMILJET QE JANE DEMTUAR NGA TERMETI I DATES 26 NENTOR 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 110   Dt.: 05.12.2019
Per akomodimin e banoreve te prekur nga termeti i dates 26.11.2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 462 akte  Faqe  prej 47  akte ne faqe  

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe