Vendime te Keshillit Bashkiak

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 384 akte  Faqe  prej 39  akte ne faqe  
 Vendim   Nr.: 12775   Dt.: 06.11.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per miratimin e listes paraprake te pronave te paluajtshme qe kerkohet te transferohet ne pronesi te Njese Administrative Zejmen, Bashkia Lezhe, nga faqa e inventareve ne fazen paraprake duke u bazuar ne VKM-ne nr.8 date 07.01.2009
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 12774   Dt.: 06.11.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Per miratimin e listes paraprake te pronave te paluajtshme qe kerkohet te transferohet ne pronesi te Njesise Administrative Blinisht, Bashkia Lezhe
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 12374   Dt.: 29.10.2019   Statusi i aktit: Projekt Akt
Miratimin e Nivelit te Taksave dhe Tarifave Vendore, Lehtesirat Fiskale, Strukturat e Vjeljes se tyre dhe ato te Vendosjes se Penaliteteve ndaj kundravajtesve
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 45   Dt.: 21.10.2019
Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-30 shtator 2019 si dhe pagesën e aftësisë së kufizuar për periudhën 01-31 tetor 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 44   Dt.: 11.10.2019
Për miratimin e anëtarëve të komisioneve të përhershme të Këshillit të Bashkisë Lezhë
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 43   Dt.: 11.10.2019
Për dhënien e titullit "Qytetar Nderi" motrës Anna Maria Moccardi
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 42   Dt.: 11.10.2019
Për dhënien "Çertifikatë mirënjohje" motrës Maria Carmela Mariniello"
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 41   Dt.: 11.10.2019
Për zbritjen e nivelit të detyrimit për subjektet e kategorisë biznes, për zërin tarifa e shërbime publike
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 40   Dt.: 11.10.2019
Për një ndryshim në buxhetin e Bashkisë Lezhë për vitin 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim   Nr.: 39   Dt.: 11.10.2019
Për miratimin e realizimit të zbatimit të buxhetit për 8-mujorin e vitit 2019 të Bashkisë Lezhë
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 384 akte  Faqe  prej 39  akte ne faqe  

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe