Zejmen

whatsapp image 2019-09-18 at 13

ADMINISTRATOR: Gjergj Malshi
Gjergj Malshi ka lindur në Pllanë të rrethit Lezhë. Z. Malshi, pas përfundimit të Shkollës së Mesme Ekonomike në vitin 1976, ka kryer studimet në Shkollën Ushtarake të Kuadrove (1977-1979) në Tiranë. Në vitin 2010 ka përfunduar studimet e larta në Universitetin “Luigj Gurakuqi”, Shkodër në degën Financë Kontabilitet.
Gjatë karrierës së tij Z. Malshi numëron një sërë detyrash të rëndësishme në funksion të sektorit shtetëror krahas aktiviteteve sipërmarrëse në fushën e biznesit privat. Në periudhën kohore 1979-1992 ka kryer detyrën si Titullar Oficer Aktiv në repartet ushtarake të Ministrisë së Mbrojtjes. 1994-2003 Z. Malshi ka ushtruar aktivitet privat kryesisht në fushën e ndërtimit. Viti 2003 shënon emërimin e tij si Kryetar i Komunës Zejmen duke pasuar me manaxhimin e suksesshëm të të gjithë territorit përkatës të kësaj komune deri në vitin 2007. Në vijim i është kushtuar ushtrimit të aktivitetit privat në sektorin e turizmit në Shengjin për periudhën kohore 2007-2013. Për tu rikthyer përsëri në zyrat e administrates shtetërore në vitin 2014, përkatësisht në Drejtorine Rajonale të Shëndetësisë me detyrën si Zëvendës Drejtor Ekonomik.
Në 2015 ka qenë Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve mbështetëse në Inspektoriatin Shëndetësor, Lezhë. Po në vitin 2015 kryen me sukses detyrën si Drejtor i OSHEE Njësia Lezhë. 2015-2016 emërohet Përgjegjës i Sektorit të Kompetencave Vendore në Prefekturën e Lezhës. Maj 2018 - Gusht 2019 ka ushtruar detyrën si Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit Financiar në Drejtorinë Rajonale të Shëndetësisë (DRSH).
Prej Shtatorit 2019 emërohet Administrator i Njësisë Administrative Zejmen.

Sherbime dhe kontakte

Adresa:

Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti
Lezhe, Albania
info@lezha.gov.al
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 Bashkia Lezhe